Tel: 0908 904 039

0

0,00 €

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, uveďte v "Poznámke k objednávke", prípadne e-mailom žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.DOMADEKOR.sk  týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri objednávke, prípadne registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je poskytnutie potrebných údajov dopravcovi  - GLS SLovakia s.r.o., prípadne Slovenskej pošte, za účelom doručenia zásielky.
Podľa § 20 ods. 3 uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového ochodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.